Cantharidae

Podabrus alpinus
Copyright Roger Key.

Woody Bay, Devon.