Chrysomelidae

Chrysomela populi
Copyright Roger Key.