Chrysomelidae

Psylliodes napi
Copyright Roger Key.

Lundy, Devon.