Rhizophagidae

Rhizophagus dispar
Copyright Roger Key.